دفتر استعدادهای درخشان- آیین نامه ها
فهرست آیین نامه های استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | 

آیین‌نامه کارشناسی ارشد برای ورودی‌های ۹۴ به بعد  (جدید)

 • آیین نامه حمایت از مقالات دانشجویان (جدید)

• دستورالعمل نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره ها و مسابقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران 

• دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی

• آیین نامه بنیاد ملی نخبگان

• آیین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری 

• آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز

• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری 

• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (جدید )

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12722.27699.fa.html
برگشت به اصل مطلب