دفتر استعدادهای درخشان- فرم ها و مستندات
فرم ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | 

 حمایت از مقالات ISI

 حمایت از مقالات علمی پژوهشی

 حمایت از کنفرانس ها

پرسشنامه پذیرش جشنواره ها و مسابقات

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12723.28796.fa.html
برگشت به اصل مطلب