دفتر استعدادهای درخشان- معرفی پایگاه های مفید
معرفی پایگاه های مفید

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۱۸ | 

 بنیاد ملی نخبگان

   آدرس : خیابان نجات اللهی جنوبی – نرسیده به خیابان کریم خان – کوچه حقیقت طلب – پلاک 17

  تلفن : 88900511

  وبگاه :    http://bmn.ir/

    صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

 

تلفن :   ۸۸۰۰۳۹۷۰

 وبگاه :   http://bmn.ir/ 

 

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 

 تلفن :  ۷-۸۸۸۰۱۲۳

 

 وبگاه :

http:/www.isti.ir

  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

  تلفن : 88828051-7

  وبگاه : http:/www.irost.org

  

 صندوق توسعه فناوری‌های نوین

 

  تلفن : 40- ۷۶۲۵۰۰۳۶

وبگاه: http://www.hitechfund.ir/fa/  

 

  صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک ایران

 

 

 تلفن: ۸۸۷۴۸۰۶۰

  

  وبگاه :http://www.esfrd.ir/  

 

   

  صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

 

 

 تلفن : ۲۲۲۲۲۸۶۰ - ۲۲۲۲۲۸۶۱

  

 وبگاه :  http://www.irantechfund.ir/fa/

 

  

  دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری

  http://citc.ir/

  فن بازار ملی ایران

  وبگاه :  http://www.techmart.ir/fa/ 

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12724.28585.fa.html
برگشت به اصل مطلب