دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اطلاعیه بررسی مدارک متقاضیان جوایز حمایتی بنیاد ملی نخبگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۹ | 

اطلاعیه و اسامی  دانشجویان متقاضی جوایز حمایتی بنیاد ملی نخبگان که مستندات خود را در سامانه ثریا بارگذاری کردند.

اطلاعیه

اسامی ثبت نام شده در سامانه ثریا

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.41778.fa.html
برگشت به اصل مطلب