دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
فراخوان حمایت از مقالات دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | 

حمایت از مقالات دانشجویان طبق آیین نامه جدید ( مصوبه هیات رئیسه دانشگاه ) صورت می پذیرد.

آیین نامه حمایت از مقالات دانشجویان جدید

مدارک لازم جهت حمایت مالی از مقالات ISI و علمی پژوهشی

 1. دریافت فرم جدید از سایت http://gto.iust.ac.ir و تکمیل آن (تایپ شده )
 2. پرینت مقاله.
 3. اگر مقاله ISI باشد پرینت صفحه ای از اینترنت که ISI بودن آن را تأیید می کند.( مطابق با لیست معاونت پژوهشی دانشگاه )
 4. اگر دانشجویی از علم و صنعت ایران در مقاله همکاری دارند بایستی وضعیتشان مشخص شود، یا ایشان نیز متقاضی حمایت مالی از مقالات هستند و یا اینکه ایشان انصراف می دهند.
 5. داشتن پرینت صورت حساب الکترونیکی شخصی دربانک تجارت(کلیه شعبات در ایران)

  *توجه: بودن اسم یکی از اساتید علم و صنعت ایران در مقاله الزامیست.

  * دانشجویان گرامی حمایت از مقالات طبق آیین نامه جدید انجام می گیرد.

  

  مدارک لازم جهت حمایت مالی ازهمایش های داخلی و خارجی

 1. دریافت فرم از سایت http://gto.iust.ac.ir و تکمیل آن (تایپ شده )
 2. پرینت مقاله.
 3. اصل اسناد مالی به نام متقاضی(برای همایش ها خارجی ارائه بلیط الزامیست)
 4. اسناد مالی خود را باید به تأیید بخش مالی (خانم خادم) برسانید و هرگونه سوالی در مورد اسناد مالی خود دارید از ایشان بپرسید.
 5. اگر دانشجویی از علم و صنعت ایران در مقاله همکاری دارند بایستی وضعیتشان مشخص شود، یا ایشان نیز متقاضی حمایت مالی از مقالات هستند و یا اینکه ایشان انصراف می دهند.
 6. داشتن پرینت صورت حساب الکترونیکی شخصی دربانک تجارت(کلیه شعبات در ایران)
 7. حمایت مالی از مقالات ارائه شده در همایش ها داخلی و خارجی فقط در همان سال امکان پذیر می باشد.

  *توجه: بودن اسم یکی از اساتید علم و صنعت ایران در مقاله الزامیست.

  * دانشجویان گرامی حمایت از مقالات طبق آیین نامه جدید انجام می گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://rds.iust.ac.ir/find-92.13574.42209.fa.html
برگشت به اصل مطلب