دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 97-96
اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دوره دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 97-96
تذکرمهم : قبولی نهایی پذیرفته شدگان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‏ باشد.
ضروری است متقاضیان پذیرش شده در این دانشگاه مدارک زیر را در هنگام ثبت نام که تاریخ آن اعلام خواهد شد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نمایند:
  1. تکمیل برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان (3 نسخه اصل بدون خط خوردگی) پذیرش قطعی منوط به دریافت استعلام صلاحیت عمومی خواهدبود.
  2. سه قطعه عکس 4*3.
  3. تصویر کارت ملی (پشت و رو) 1 نسخه.
  4. تصویر تمام صفحات شناسامه 1 نسخه.
  5. اصل فیش واریزی به مبلغ 330000 سیصدوسی هزار ریال (به شماره حساب 2172119001003 نام خزانه داری کل، بانک ملی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب. متذکر می‏گردد مبلغ پرداخت شده به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
  6. شایان ذکر است عدم تحویل مدارک فوق ، به منزله انصرافی تلقی خواهدشد.
 
دفتر استعدادهای درخشان

اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) سال تحصیلی 97-96
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://rds.iust.ac.ir/find-92.13574.50397.fa.html
برگشت به اصل مطلب