دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون کارشناسی ارشد 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
اسامی پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعدادهای درخشان)
دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی 97-96
اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 97-96
تذکرمهم : قبولی نهایی پذیرفته شدگان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‏باشد.
ضروری است متقاضیان پذیرش شده در این دانشگاه مدارک زیر را در هنگام ثبت نام که تاریخ آن اعلام خواهد شد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نمایند:
  1. تکمیل برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان (یک نسخه اصل بدون خط خوردگی) پذیرش قطعی منوط به دریافت استعلام صلاحیت عمومی خواهدبود.
  2. یک قطعه عکس 4*3.
  3. تصویر کارت ملی (پشت و رو) 1 نسخه.
  4. تصویر تمام صفحات شناسامه 1 نسخه.
  5. اصل فیش واریزی به مبلغ 330000 سیصدوسی هزار ریال (به شماره حساب 2172119001003 نام خزانه داری کل، بانک ملی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب. متذکر می‏گردد مبلغ پرداخت شده به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
  6. شایان ذکر است عدم تحویل مدارک فوق، به منزله انصرافی تلقی خواهدشد.
دفتر استعدادهای درخشان
اسامی پذیرفته شدگان اولیه بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی 97-96
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://rds.iust.ac.ir/find-92.13574.50398.fa.html
برگشت به اصل مطلب