دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
ارائه برگ مشخصات صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | 
پذیرفته شدگان اولیه دوره کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-96 حداکثر تا تاریخ 1396/6/14 برگ مشخصات صلاحیت عمومی خود را به  دفتر استعدادهای درخشان ارائه نمایند.(ثبت نام منوط به ارائه برگه مشخصات تا تاریخ اعلام شده می باشد.)

تذکرمهم : قبولی نهایی پذیرفته شدگان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‏ باشد.
  1. تکمیل برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان دکتری 3 نسخه اصل ، کارشناسی ارشد 1 نسخه اصل (بدون خط خوردگی) پذیرش قطعی منوط به دریافت استعلام صلاحیت عمومی خواهدبود.
  2. دکتری سه قطعه عکس 4*3 کارشناسی ارشد یک قطعه عکس 4*3
  3. تصویر کارت ملی (پشت و رو) 1 نسخه.
  4. تصویر تمام صفحات شناسامه 1 نسخه.
  5. اصل فیش واریزی به مبلغ 330000 سیصدوسی هزار ریال (به شماره حساب 2172119001003 نام خزانه داری کل، بانک ملی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب. متذکر می‏گردد مبلغ پرداخت شده به هیچ وجه قابل برگشت نمی باشد.
  6. شایان ذکر است عدم تحویل مدارک فوق ، به منزله انصرافی تلقی خواهدشد.
 
دفتر استعدادهای درخشان
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.50460.fa.html
برگشت به اصل مطلب