دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 96-95

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۴ | 
 
مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 96-95
نظر به برگزاری سالانه مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز، دفتر استعدادهای درخشان با حمایت معاونت آموزشی دانشگاه در نظر دارد تا مراسم مربوط به سال تحصیلی 96-95 را در هفته اول دی ماه سال جاری برگزار نماید.
نحوه استخراج ممتازین آموزشی و پژوهشی در اطلاعیه پیوست اعلام شده است. لازم به ذکر است، متقاضیان" ممتاز پژوهشی " می بایست ضمن تکمیل پیوست "ب " نسبت به تحویل مدارک لازم حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/09/18 به دفتر استعدادهای درخشان معاونت آموزشی اقدام نمایند.

اطلاعیه

پیوست " ب "
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find-92.13574.51526.fa.html
برگشت به اصل مطلب