دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اولین فهرست مشمولین جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98 - 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۱ | 
اطلاعیه مهم بنیاد ملی نخبگان
اعلام نتایج تایید شده

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، اولین فهرست مشمولین جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98 - 97 تایید شده توسط بنیاد ملی نخبگان به شرح جداول پیوست اعلام می گردد.در این خصوص، مراتبی به شرح زیر را به اطلاع می رساند...

اطلاعیه
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.54580.fa.html
برگشت به اصل مطلب