دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
فراخوان ثبت نام بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
فراخوان ثبت نام بیست و نهمین و سی امین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
 
از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود، ضمن مطالعه دقیق آیین نامه، اصلاحیه و شیوه نامه نسبت به ثبت نام در بیست و نهمین و سی امین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه سال های  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام نمایند. متقاضیان با مراجعه به سایت  http://portal.saorg.ir  و ضمن تکمیل فرایند ثبت نام و درج مستندات مورد نظر در بخش های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در جشنواره شرکت نمایند.
مهلت ثبت نام الکترونیکی:  ۲۰ آذر  الی  ۳۰ آذر
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.65673.fa.html
برگشت به اصل مطلب