دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
دومین فهرست مشمولان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
دومین فهرست برگزیدگان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
دومین فهرست مشمولان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از سوی بنیاد نخبگان اعلام گردیده است. دانشجویان گرامی جهت کسب هر گونه اطلاعات پیرامون جوایز و انواع قرارداد ها به سایت بنیاد نخبگان به آدرس https://tehran.bmn.ir قسمت تسهیلات و حمایت ها – دانشجویان مراجعه نمایند.
دومین فهرست مشمولان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.65762.fa.html
برگشت به اصل مطلب