دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
مصوبه حمایت تحصیلی از نخبگان علمی غیر ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/18 | 
مصوبه حمایت تحصیلی از نخبگان علمی غیر ایرانی در جلسه پانزدهم شورای راهبردی سیاست گذاری کلان برای دانشجویان خارجی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.66634.fa.html
برگشت به اصل مطلب