دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
به روز رسانی آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و دانش بنیان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/17 | 
به روز رسانی آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و دانش بنیان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران 

در راستای اهداف کلان کشور و برنامه راهبردی دانشگاه علم و صنعت ایران، آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی، فناورانه و دانش بنیان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران​ در ستاد استعدادهای درخشان مورد بازنگری و به روز رسانی قرار گرفت و در جلسه شماره ۱۴۲۱ هیات رئیسه دانشگاه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۱ به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳/۴/۱۴۰۱ جهت اجرا ابلاغ گردید. در این آیین نامه سعی شده است تا موارد متنوع تری نسب به آیین نامه قبلی مورد حمایت قرار گرفته و  نگاه ویژه ای نیز به فعالیت های فناورانه و دانش بنیان دانشجویان انجام پذیرفته باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.67758.fa.html
برگشت به اصل مطلب