دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اطلاعیه بنیاد برای تسهیلات سربازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند، بنیاد ملی نخبگان با هدف تسهیل "زیست بوم کسب و کارهای دانش بنیان "و به منظور پشتیبانی نهادهای فناورانه و دانش آموختگان برتر فناور، تسهیلاتی در زمینه سربازی اعضای فعال در شرکت های دانش بنیان و فناور، در قالب طرح (اطلاعیه پیوست) اجرا می نماید.
اطلاعیه
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.54480.fa.html
برگشت به اصل مطلب