دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور طرح شهید وزوایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/7 | 
پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ )طرح شهید وزوایی (

به اطلاع می رساند بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اعتبار ها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعطا می کند. برای آگاهی از شرایط و نحوه ثبت نام به فایل فراخوان و شیوه نامه پشتیبانی مراجعه شود.


 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.64161.fa.html
برگشت به اصل مطلب