دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
فراخوان کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/4 | 
به اطلاع حائزین شرایط شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان می رساند که طی روزهای آینده فراخوان های مربوطه در سایت گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان اطلاع رسانی خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.70104.fa.html
برگشت به اصل مطلب