دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
مهلت ارسال فرم انصراف از پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/14 | 
مهلت ارسال فرم انصراف از پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.67736.fa.html
برگشت به اصل مطلب