دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
جذب امریه در بنیاد ملی نخبگان تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/5 | 
جذب امریه در بنیاد ملی نخبگان تهران

بنیاد ملی نخبگان استان تهران جهت انجام امور اجرایی و اداری خود در شهر تهران آمادگی جذب مشمولان خدمت نظام وظیفه در قالب امریه سربازی را دارا است. شرایط ضروری متقاضیان به شرح زیر است:
 شرایط عمومی:
اولویت با نخبگان و استعدادهای برتر
فعال و تلاشگر
آشنایی به امور مرتبط با نخبگان، استعداهای برتر و اجتماعات نخبگانی
شرایط اختصاصی:
حداقل دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد
فاقد غیبت در زمان اخذ برگه آماده به خدمت
بومی استان تهران
فاقد کسری خدمت و یا تقاضای استفاده از آن
دارای فرصت حداقل ۶ ماهه تا زمان اعزام به خدمت
 متقاضیان میتوانند خلاصه سوابق خود را جهت بررسی به نشانی tehranbmn.ir  ارسال کننددر صورت دارا بودن شرایط مذکور از داوطلبان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.
 
گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.67903.fa.html
برگشت به اصل مطلب