دفتر استعدادهای درخشان- آیین نامه ها و شیوه نامه ها
فهرست آیین نامه های استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/18 | 
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری استاد محور(۱۴۰۱)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (۱۴۰۱)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد استاد محور
تبصرهآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد(۱۴۰۱)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (۱۴۰۱)
• آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (۱۴۰۱)

به روز رسانی آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی،فناورانه و دانش بنیان دانشجویان (۱۴۰۱)
• شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان (دانشگاه)

آیین نامه انتخاب و تشویق دانشجویان ممتاز سالانه دانشگاه (پاییز ۱۴۰۱)
آیین نامه ستاد استعدادهای درخشان دانشگاه علم وصنعت ایران
آیین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد برای ورودی‌های ۹۴ به بعد 

• آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان
دستور العمل چگونگی تحصیل همزمان در دورشته تحصیلی
• آیین نامه بنیاد ملی نخبگان
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.12722.27699.fa.html
برگشت به اصل مطلب