دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
قابل توجه دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
قابل توجه دانشجویان مشمول استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
 آخرین برنامه زمان‌بندی ابلاغ شده از سوی معاونت محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان در خصوص فرایند بررسی و ارسال درخواست‌های تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، و همچنین درخواست‌های تایید شده مطابق با شیوه‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (طرح شهید وزوایی)»، بر اساس جدول زمان‌بندی، به شرح زیر می باشد :
لازم به ذکر است درخواست ها از طریق سامانه سینا برای بنیاد ارسال می گردد.

ردیف عنوان مهلت ارسال درخواست توسط دانشجو/ استاد راهبر به دانشگاه مهلت ارسال درخواست‌های تایید شده توسط دانشگاه به بنیاد نخبگان استان تهران
۱ ارسال گزارش‌ پایانی درخواست‌ دستیاری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، توسط استاد راهبر ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰
۲ ثبت درخواست‌ و ارسال مستندات راتبه دانشجویی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، توسط دانشگاه - ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰
۳ ثبت درخواست‌ ودیعه اجاره مسکن، توسط دانشجو ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰
۴ ثبت درخواست بهره‌مندی از اعتبارها و تسهیلاتی که زمان مشمولیت آن‌ها در شیوه‌نامه تسهیلات دانشجویی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تعیین شده‌است؛ توسط دانشجو ۳۰ مهر‌ماه ۱۴۰۰ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰
 
بنیاد نخبگان استان تهران
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.64059.fa.html
برگشت به اصل مطلب