دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
قابل توجه مشمولین جوایز تسهیلات دانشجویی طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/4 | 
قابل توجه مشمولین جوایز تسهیلات دانشجویی طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان
با توجه به ابلاغ برنامه زمان‌بندی بررسی و ارسال درخواست‌های تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی (۱۴۰۱-۱۴۰۰( طرح شهید وزوایی از سوی معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، به پیوست راهنمای اعطای اعتبارهای دستیاری و همکاری دانشجویی و برنامه زمان‌بندی بررسی و ارسال درخواست‌های بهره‌مندی از تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آمده است. جهت آشنایی با شرایط و جزئیات طرح و رفع ابهامات احتمالی، فایل های بارگذاری شده را به دقت مطالعه نمایید.
راهنمای اعطای تسهیلات دستیاری طرح شهید وزوایی

راهنمایی همکاری دانشجویی طرح شهید وزوایی
برنامه زمان بندی فرآیند اعصای تسهیلات دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.65902.fa.html
برگشت به اصل مطلب