دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
فهرست اسامی ممتازین سالانه ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
فهرست اسامی ممتازین سالانه ۱۴۰۰
ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه، فهرست اسامی ممتازین سالانه ۱۴۰۰ از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. ضمناً زمان و نحوه تحویل لوح های تقدیر نیز در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.
لیست اسامی ممتازین
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.66604.fa.html
برگشت به اصل مطلب