دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
اطلاعیه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
اطلاعیه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان می رساند، به جهت بازبینی آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان در سال ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی امکان ثبت در خواست در سامانه گلستان نیست، بعد تصویب آیین نامه جدید فرآیند و زمان ثبت درخواست اطلاع رسانی خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.67063.fa.html
برگشت به اصل مطلب