دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
نتایج اولیه حائزین شرایط دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/20 | 
نتایج اولیه حائزین شرایط دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان
دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع می رساند، نتایج اولیه حائزین شرایط دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطابق لینک زیر اعلام می گردد .لازم به ذکر است اسامی نهایی به محض باز شدن پرتال سازمان سنجش در سامانه وارد خواهد شد و بعد از ورود به پرتال، امکان ثبت نام برای دانشگاه دیگری وجود نخواهد داشت. همچنین، قبولی نهائی پذیرفته شدگان منوط به احراز شرایط صلاحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‏باشد و همچنین مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ فارغ التحصیل گردند. نحوه و تاریخ ثبت نام متعاقبا اعلام خواهدشد. لازم به ذکر است اسامی سایر دانشکده ها نیز در حال بررسی و تکمیل بوده و بر روی سایت دفتر استعدادهای درخشان اطلاع رسانی خواهد شد.
خواهشمند است در خصوص اعلام نتایج فقط از طریق سایت فوق پیگیری نمایید.

اسامی دانشکده خودرو (سایر دانشگاه ها)
اسامی گروه زبان (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده فناوری های نوین (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده ریاضی (سایر دانشگاه ها)

اسامی دانشکده ریاضی (دانشگاه علم و صنعت)
اسامی دانشکده مهندسی راه آهن (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی راه آهن (دانشگاه علم و صنعت)
اسامی دانشکده فیزیک (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده فیزیک (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی عمران (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی شیمی (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی شیمی (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی صنایع (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی مواد (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی برق (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی برق (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی معماری (دانشگاه علم و صنعت)
اسامی دانشکده مهندسی کامپیوتر (دانشگاه علم و صنعت)
اسامی دانشکده مهندسی مکانیک (دانشگاه علم وصنعت)

 اسامی دانشکده شیمی (سایر دانشگاه ها)
 اسامی دانشکده مهندسی پیشرفت (سایر دانشگاه ها)

اسامی دانشکده مهندسی مواد (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی معماری (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی صنایع (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی پیشرفت  (دانشگاه علم وصنعت)
اسامی دانشکده مهندسی کامپیوتر (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی مکانیک (سایر دانشگاه ها)
اسامی دانشکده مهندسی عمران (سایر دانشگاه ها)
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.73276.fa.html
برگشت به اصل مطلب