دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
ابلاغ آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
ابلاغ آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی

به منظور تحول و هدفمند سازی نظام بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور در جهت هدایت علمی مبتنی بر نیازها و اولویت های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوری مندرج در نقشه جامع علمی کشور، آیین نامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی که به تصویب وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری رسیده است.
طبق این آیین نامه ۱۳ نوع بورس فنی و مهندسی، بورس علوم پایه، بورس علوم انسانی، بورس سلامت، بورس هنر، بورس سال آخر، بورس بنگاه های اقتصادی، بورس مشاغل، بورس وطن، بورس فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور، بورس سرآمدان، بورس ابرار و بورس دانش در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در متن آیین نامه ارائه شده است.
برای مشاهده جزئیات، به فایل آیین نامه در زیر مراجعه شود.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.73326.fa.html
برگشت به اصل مطلب