دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
نتایج اولیه حائزین شرایط دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/22 | 
نتایج اولیه حائزین شرایط دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان
دانشگاه علم و صنعت ایران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
به اطلاع می رساند، نتایج اولیه حائزین شرایط دوره دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، مطابق لینک زیر اعلام میگردد.
لازم به ذکر است سایر دانشکده ها نیز در حال بررسی و تکمیل بوده و بر روی سایت دفتر استعدادهای درخشان اطلاع رسانی خواهد شد.
خواهشمند است در خصوص اعلام نتایج فقط از طریق سایت فوق پیگیری نمایید.
 
شماره پرونده مجموعه رشته
۵۲۴۱۷ مهندسی برق
۵۲۲۴۷ مهندسی برق
۵۲۷۷۱ مهندسی برق
۵۳۷۳۸ مهندسی برق
۵۳۷۷۵ مهندسی برق
۵۲۲۵۹ مهندسی برق
۵۲۲۲۷ مهندسی برق
۵۲۷۴۴ مهندسی پیشرفت
۵۲۹۵۱ مهندسی پیشرفت
۵۲۹۸۴ مهندسی خودرو
۵۳۷۷۲ مهندسی خودرو
۵۲۲۳۲ مهندسی راه  آهن
۵۳۰۳۲ مهندسی راه آهن 
۵۲۲۹۱ ریاضی
۵۳۰۹۲ ریاضی
۵۳۰۹۸ شیمی
۵۳۴۵۷ شیمی
۵۳۸۲۱ شیمی
۵۳۷۸۳ مهندسی صنایع
۵۲۲۶۱ مهندسی صنایع
۵۳۱۰۲ مهندسی صنایع
۵۳۱۹۷ فیزیک
۵۲۲۴۵ فیزیک
۵۳۶۵۷ فناوری های نوین
۵۲۹۸۷ مهندسی کامپیوتر
۵۳۲۲۵ مهندسی کامپیوتر
۵۳۵۷۷ مهندسی کامپیوتر
۵۳۶۱۷ مهندسی کامپیوتر
۵۳۷۴۹ مهندسی کامپیوتر
۵۳۳۷۵ مهندسی مکانیک
۵۲۲۴۲ مهندسی مکانیک
۵۲۲۴۱ مهندسی مکانیک
۵۲۷۵۵ مهندسی مکانیک
۵۲۹۵۴ مهندسی مکانیک
۵۲۲۹۰ مهندسی مکانیک
۵۲۸۸۸ مهندسی مکانیک
۵۲۹۱۴ مهندسی شیمی
۵۳۷۳۹ مهندسی شیمی
۵۳۵۶۶ مهندسی عمران
۵۳۳۳۸ مهندسی عمران
۵۲۲۹۵ مهندسی عمران
۵۲۵۶۷ مهندسی عمران
۵۳۷۳۳ مهندسی عمران
۵۳۴۸۲ مهندسی عمران
۵۲۸۲۰ مهندسی عمران
۵۳۷۷۳ مهندسی مواد
۵۳۶۲۹ مهندسی مواد

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://www.iust.ac.ir/find-92.13574.73979.fa.html
برگشت به اصل مطلب