دفتر استعدادهای درخشان- آرشیو اخبار
استخدام در شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/25 | 

استخدام در شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در نظر دارد در دو جایگاه شغلی کارشناس فرایند ( فارغ التحصیلان رشته های متالورژی و مهندسی شیمی) و کارشناس سیویل و سازه (فارغ التحصیلان رشته های عمران سازه/زلزله/خاک)  از میان دانشجویان مستعد دانشگاه های برتر کشور نیرو جذب کند.
جهت سهولت در ارسال رزومه، لینک مستقیم پرتال شغلی شرکت در این دو موقعیت در ادامه آمده است.

 
لینک مستقیم پرتال شغلی شرکت مهندسی فکور صنعت تهران جهت ارسال رزومه در ارتباط با جایگاه شغلی کارشناس فرایند
http://job.fstco.com/job/۷b۹۳۷۲۲e-۷۲۶f-۴c۹۰-a۲۷d-f۲۶e۳۸۳۸۲۱۸۲

 
لینک مستقیم پرتال شغلی شرکت مهندسی فکور صنعت تهران جهت ارسال رزومه در ارتباط با جایگاه شغلی کارشناس سیویل و سازه  
http://job.fstco.com/job/۰۵ef۸۶۷۱-۰۲۲۰-۴f۴۱-۸۴۴e-bfc۵a۷d۶۷۲۷b

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13574.74104.fa.html
برگشت به اصل مطلب